ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ · ลืมรหัสผ่าน · สมัครสมาชิก
เว็บบอร์ด: เข้าใช้ Webboard RSS
ทำความรู้จักประเทศเนเธอร์แลนด์ (ข้อมูลทั่วไป)
รู้จักเนเธอร์แลนด์..ผ่านคนไทยคนหนึ่ง..(1)
รูปแทนตัว
สะบันงา #1
ข้อความแทนตัว: ราศีมีน :-รักดอกไม้..สายลม..และเสียงเพลง
สมาชิก : ผ่านไปแล้ว สิงหา 2007 · 281 โพสต์ · ที่อยู่: The Netherlands
กลุ่มสมาชิก: สมาชิก
Show profile · Link to this post
หัวเรื่อง: ทำความรู้จักประเทศเนเธอร์แลนด์ (ข้อมูลทั่วไป)
..รู้จักชาวเนเธอร์แลนด์..ผ่านคนไทยคนหนึ่ง..(Leer Nederlanders kennis..via een Thaise)..

****************************************************************


...ก่อนอื่นต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่าไม่ได้เห่อหรือนิยมชมชอบเค้าไปมากมายกว่าบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองแน่นอน แต่ในฐานะ
ที่ประเทศนี้เป็น"เพื่อน"ที่ดีประเทศหนึ่งของไทย บางครั้งการเปิดใจกว้างเพื่อชำเลืองมองสิ่งที่แปลกหรือแตกต่างไปจากที่เราเป็นอยู่
ก็อาจก่อประโยชน์บ้างในแง่มุมมองชีวิตหรืออย่างน้อย..ก็เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตร่วมกัน....


.ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นประเทศที่อยู่ทางตะวันตกของทวีปยุโรป โดยมีทิศตะวันออกติดกับประเทศเยอรมัน ทิศใต้ติดกับประเทศ
เบลเยี่ยม ทิศเหนือและทิศตะวันตกติดกับทะเลเหนือ พื้นที่ทั้งหมด 41,526 ตารางกม. พื้นดิน 33,873 ตารางกม.และพื้นน้ำ
7,6554 ตารางกม.(พื้นน้ำ 20%ของพื้นที่ทั้งหมด) มีพื้นที่สูงสุดโดยเฉลี่ยอยู่เหนือกว่าระดับน้ำทะเล 321 เมตร พื้นที่ต่ำสุด
ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 6.7 เมตร (มีพื้นที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 24% ของพื้นดินทั้งหมดของประเทศ)....


อุณหภูมิ สูงสุด        .เฉลี่ย 33 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิ ต่ำสุด        .ลบ10 องศาเซลเซียส
ประชากร        .16 ล้านคน
ภาษา             .ดัทช์ (Dutch)
เมืองหลวง        .อัมสเตอร์ดัม
เมืองท่าที่สำคัญ        .อัมสเตอร์ดัมและรอตเตอร์ดัม (เป็นสองเมืองที่มีคนไทยไปอยู่มากที่สุด)
ที่ตั้งของหน่วยงานราชการคือ    .กรุงเฮก
ศาสนา            .ศาสนา คริสต์(โรมันคาทอลิก 34%-โปแตสแตนท์ 25%) มุสลิม 3% อื่นๆ 2% และไม่นับถือศาสนา 36%
วันชาติ            .30 เมย. (วันเสด็จครองราชย์ของสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์)
การปกครอง        .ปกครองแบบรัฐสภา มีพระมหากษัตริย์(ราชินี)เป็นประมุข

-
"... Que sera sera ... What ever .. will be .. will be !!! ..."
This post was edited 6 times, last on 13-02-2008, 03:00 by สะบันงา.
รูปแทนตัว
สะบันงา #2
ข้อความแทนตัว: ราศีมีน :-รักดอกไม้..สายลม..และเสียงเพลง
สมาชิก : ผ่านไปแล้ว สิงหา 2007 · 281 โพสต์ · ที่อยู่: The Netherlands
กลุ่มสมาชิก: สมาชิก
Show profile · Link to this post
หัวเรื่อง: แผนที่
--รูปร่างของประเทศบนแผนที่จะคล้ายสิงโตโดยมีแผ่นหลังและหางติดกับด้านทะเลเหนือ (ดังนั้นเรามักเห็นสัญญลักษณ์ของประเทศนี้คือรูปสิงโต)--


[Image: http://i31.tinypic.com/2ajteh5.png]
เมืองที่สะบันงาอยู่ อยู่ด้านขวามือ(ติดเยอรมัน)ที่เป็นวงกลมเล็กๆสีม่วงเข้ม

-
"... Que sera sera ... What ever .. will be .. will be !!! ..."
This post was edited 3 times, last on 13-02-2008, 03:22 by สะบันงา.
รูปแทนตัว
สะบันงา #3
ข้อความแทนตัว: ราศีมีน :-รักดอกไม้..สายลม..และเสียงเพลง
สมาชิก : ผ่านไปแล้ว สิงหา 2007 · 281 โพสต์ · ที่อยู่: The Netherlands
กลุ่มสมาชิก: สมาชิก
Show profile · Link to this post
หัวเรื่อง: ชาติ
เนเธอร์แลนด์(Netherlands) หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่า ฮอลแลนด์(Holland) มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (Kingdom of the Netherlands) ชื่อภาษาดัทช์คือ Koninkrijk der Nederlanden
นับเป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นประเทศหนึ่งของโลก เฉลี่ย 387คนต่อพื้นที่ 1ตารางกม.โดยครึ่งหนึ่งของจำนวน
ประชากร (7ล้านคน) อาศัยอยู่ใน 4เมืองทางตะวันตกของประเทศ นั่นคืออัมสเตอร์ดัม เฮก รอตเตอร์ดัม และอูเทรค
เนเธอร์แลนด์มีชาวต่างชาติโยกย้ายเข้าไปตั้งถิ่นฐานประมาณ 3ล้านคนส่วนใหญ่จาก ตุรกี โมร็อคโก เนเธอร์แลนด์-
อัลไธติส(ดินแดนโพ้นทะเลของเนเธอร์แลนด์)
    

อารูบา อินโดนีเซีย ซูริเนม(สุรินาม)ซึ่งทั้งอินโดนีเซีย-สุรินาม-เนเธอร์แลนด์อัลไธติสและอารูบา
ต่างเป็นอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์ ต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่2 อินโดนีเซียได้ประกาศเอกราชเมื่อปีคศ.1949
และสุรินามได้ประกาศเอกราชเมื่อปีคศ.1954 ส่วนเนเธอร์แลนด์อัลไธติสและอารูบายังคงเป็นส่วนหนึ่งของเนเธอร์แลนด์
โดยทั้งสองประเทศมีอธิปไตยด้านการบริหารและกิจการภายในประเทศ ส่วนด้านการทหารและการต่างประเทศยังอยู่
ในความดูแลของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์


ด้านการเมือง    .ปกครองโดยแบบรัฐสภาโดยมีสถาบันกษัตริย์เป็นประมุขและทรงมีพระราชอำนาจทางการเมืองเชิงพิธีการ
ทรงเป็นผู้แต่งตั้งผู้สรรหานายกรัฐมนตรี(Formateur)หลังการเลือกตั้งทั่วไปแบบสัดส่วนโดยถือว่าทั้งประเทศเป็นเขตเดียว
และทรงเป็นผู้แถลงนโยบายของรัฐบาลในพิธีเปิดสมัยการประชุมรัฐสภาประจำปี(Speech from the Throme)


ด้านเศรษฐกิจ    .ภาคเกษตรกรรมเป็นสาขาทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำการเพาะปลูกพืชผล
ทางเกษตรกรรมและปศุสัตว์(70%เพาะปลูก 17%เขตชุมชนเมือง 13%เป็นพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูก) ซึ่งผลิตผล
ทางการเกษตร75% ส่งออกขายนอกประเทศ

-
"... Que sera sera ... What ever .. will be .. will be !!! ..."
The author has attached one file to this post:
logo.png 43.1 kb
You have no permission to open this file.
รูปแทนตัว
สะบันงา #4
ข้อความแทนตัว: ราศีมีน :-รักดอกไม้..สายลม..และเสียงเพลง
สมาชิก : ผ่านไปแล้ว สิงหา 2007 · 281 โพสต์ · ที่อยู่: The Netherlands
กลุ่มสมาชิก: สมาชิก
Show profile · Link to this post
หัวเรื่อง: ธงชาติ
มีสามสีเหมือนไทย

-
"... Que sera sera ... What ever .. will be .. will be !!! ..."
The author has attached one file to this post:
flak.jpg 33.5 kb
You have no permission to open this file.
มานิด อัชวงศ์ #5
สมาชิก : ผ่านไปแล้ว กรกฎา 2007 · 2941 โพสต์
กลุ่มสมาชิก: สมาชิก
Show profile · Link to this post
หัวเรื่อง: ตอบ คุณวีระกิจ
         ขอบคุณมากครับ  เดี๋ยวมาอ่าน ไปตลาดจตุจักร์ก่อน
รูปแทนตัว
สะบันงา #6
ข้อความแทนตัว: ราศีมีน :-รักดอกไม้..สายลม..และเสียงเพลง
สมาชิก : ผ่านไปแล้ว สิงหา 2007 · 281 โพสต์ · ที่อยู่: The Netherlands
กลุ่มสมาชิก: สมาชิก
Show profile · Link to this post
หัวเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
1.ทางการทูต-การเมือง
พศ.2144    .พ่อค้าชาวเนเธอร์แลนด์เริ่มมาติดต่อค้าขายในคาบสมุทรมาลายูถึงปัตตานีของไทย
พศ.2147        . มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการโดยคณะผู้แทนการทูตของเนเธอร์แลนด์ได้ขอเข้าเฝ้า
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่กรุงศรีอยุธยา แต่สัมพันธไมตรีไม่ราบรื่นนักเนื่องจากเกิดสงครามไทย-พม่า และตามมาด้วยเหตุการณ์ที่เศร้า
สลดของปวงชนชาวไทยคือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเสด็จสวรรณคต
พศ.2148        . สมเด็จพระเอกาทศรถได้ส่งคณะทูตไทยไปเจริญสัมพันธไมตรีกับเจ้าชายมอริสแห่งราชวงศ์ออเรนจ์ของเนเธอร์แลนด์
พศ.2440         .พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเยือนเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะ
พศ.2503         .พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จฯเยือนประเทศ
เนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการและต่อมามีการเสด็จเยือนของพระราชวงศ์ทั้งสองอย่างสม่ำเสมอ
พศ.2547         .เป็นวาระครบรอบ 400ปี สัมพันธไมตรีไทย-เนเธอร์แลนด์ รัฐบาลจัดให้มีการเฉลิมฉลอง และในวันที่ 19-23 มกราคม
 2547 สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์และเจ้าชายวิลเลม-อเล็กซานเดอร์ มกุฏราชกุมารได้เสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราช
อาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จฯพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ


2.ทางเศรษฐกิจและสังคม
เนเธอร์แลนด์เป็นประตูระบายสินค้าของไทยถือเป็นแหล่งนำเข้าสินค้าเพื่อการส่งออก(Re-export)ต่อไปยังยุโรปโดยสินค้า
ที่สำคัญคือไทยส่งออกสินค้าพวกชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคและคอมพิวเตอร์ซึ่งเนเธอร์แลนด์นำมาประกอบเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งขายต่อไปยังกลุ่มสหภาพ
ยุโรปและอเมริกา นอกจากนี้กิจการด้านบริการเช่นร้านอาหารไทยเป็นที่นิยมอย่างมากของชาวเนเธอร์แลนด์ ปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในเนเธอร์แลนด์
มากกว่า 100ร้าน ซึ่งทำให้เกิดผลต่อเนื่องในการจำหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องปรุงของไทยรวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ปัจจุบันเนเธอร์แลนด์เป็นหนึ่ง
ใน5ประเทศของสหภาพยุโรปที่สนใจเข้ามาลงทุนในไทยมากที่สุด ทั้งด้านการเงิน การธนาคาร ธุรกิจการท่องเที่ยว และการเกษตรกรรม ซึ่งได้ดำเนิน
การการลงทุนควบคู่ไปกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกิจการต่างๆดังที่กล่าวมา สาขาที่มีการลงทุนมากที่สุดคือสาขาอิเลคทรอนิคและเครื่องใช้ไฟฟ้า(คิดเป็น 32.7%ของการลงทุนต่างประเทศ--ซึ่งได้แก่บ.ฟิลิปส์)


3.การท่องเที่ยว
ประเทศไทยเป็นที่ชื่นชอบอย่างมากของชาวเนเธอร์แลนด์โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Home stay) จากสถิติปี 2546
นักท่องเที่ยวจากยุโรปที่มาไทยอันดับหนึ่งคือเยอรมนี และอันดับสองคือเนเธอร์แลนด์


4.ทางวิชาการ-การศึกษา-ค้นคว้าวิจัย
รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้พิจารณาให้ทุนการศึกษา-อบรมแบบให้เปล่ากับรัฐบาลไทยมากถึงปีละ 20-30 ทุนต่อปี โครงการที่
สำคัญคือโครงการความร่วมมือระดับปริญญาโทถึงปริญญาเอกระหว่างมหาวิทยาลัยอูเทรคกับ 5มหาวิทยาลัยของไทย คือจุฬาลงกรณ์ เกษตรศาสตร์
มหิดล เชียงใหม่ ขอนแก่นและมหาวิทยลัยเอกชนก็มี ม.เทคโนโลยีมหานคร และม.อัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2546 ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้ทรงลงพระนามความร่วมมือทางการศึกษาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ว่าด้วยความร่วมมือ
ทางการวิจัยและการศึกษาด้านพืชวิทยา-ระบาดวิทยาระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ม.มหิดล สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย กับมหาวิทยาลัยอูเทรคซึ่ง
รูปแบบของความร่วมมือจะเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันระดับบัณฑิตศึกษา/ร่วมมือกันในการวิจัย/การแลกเปลี่ยน(ช่วยเหลือ)อุปกรณ์ส่งเสริมการศึกษา
+เครื่องมือการวิจัย/การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์ รวมถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นศ.ระดับปริญญาตรี โท และเอก รวมถึงอื่นๆ


..........----ข้อมูลจากกองยุโรป:กระทรวงต่างประเทศ,2547----........

....หมายเหตุ - ภาพข้างบนคราวสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์และเจ้าชายวิลเลม-อเล็กซานเดอร์ มกุฏราชกุมารเสด็จเยือน
ไทยอย่างเป็นทางการเมื่อ 19-23 มกราคม 2547....ภาพจากแฟ้มข่าวสำนักข่าวไทย

-
"... Que sera sera ... What ever .. will be .. will be !!! ..."
The author has attached one file to this post:
2547.jpg 30.9 kb
You have no permission to open this file.
รูปแทนตัว
สะบันงา #7
ข้อความแทนตัว: ราศีมีน :-รักดอกไม้..สายลม..และเสียงเพลง
สมาชิก : ผ่านไปแล้ว สิงหา 2007 · 281 โพสต์ · ที่อยู่: The Netherlands
กลุ่มสมาชิก: สมาชิก
Show profile · Link to this post
....หมายเหตุ - ภาพข้างบนคราวสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์และเจ้าชายวิลเลม-อเล็กซานเดอร์ มกุฏราชกุมารเสด็จเยือน
ไทยอย่างเป็นทางการเมื่อ 19-23 มกราคม 2547....ภาพจากแฟ้มข่าวสำนักข่าวไทย

-
"... Que sera sera ... What ever .. will be .. will be !!! ..."
The author has attached one file to this post:
1.jpg 25.8 kb
You have no permission to open this file.
รูปแทนตัว
สะบันงา #8
ข้อความแทนตัว: ราศีมีน :-รักดอกไม้..สายลม..และเสียงเพลง
สมาชิก : ผ่านไปแล้ว สิงหา 2007 · 281 โพสต์ · ที่อยู่: The Netherlands
กลุ่มสมาชิก: สมาชิก
Show profile · Link to this post
....หมายเหตุ - ภาพแสดงครั้งสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์และเจ้าชายวิลเลม-อเล็กซานเดอร์ มกุฏราชกุมารเสด็จเยือน
ไทยอย่างเป็นทางการเมื่อ 19-23 มกราคม 2547....ภาพจากแฟ้มข่าวสำนักข่าวไทย

-
"... Que sera sera ... What ever .. will be .. will be !!! ..."
The author has attached one file to this post:
2.jpg 24.3 kb
You have no permission to open this file.
รูปแทนตัว
สะบันงา #9
ข้อความแทนตัว: ราศีมีน :-รักดอกไม้..สายลม..และเสียงเพลง
สมาชิก : ผ่านไปแล้ว สิงหา 2007 · 281 โพสต์ · ที่อยู่: The Netherlands
กลุ่มสมาชิก: สมาชิก
Show profile · Link to this post
....หมายเหตุ - ภาพแสดงครั้งสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์และเจ้าชายวิลเลม-อเล็กซานเดอร์ มกุฏราชกุมารเสด็จเยือน
ไทยอย่างเป็นทางการเมื่อ 19-23 มกราคม 2547....ภาพจากแฟ้มข่าวสำนักข่าวไทย

-
"... Que sera sera ... What ever .. will be .. will be !!! ..."
The author has attached one file to this post:
3.jpg 23.5 kb
You have no permission to open this file.
รูปแทนตัว
สะบันงา #10
ข้อความแทนตัว: ราศีมีน :-รักดอกไม้..สายลม..และเสียงเพลง
สมาชิก : ผ่านไปแล้ว สิงหา 2007 · 281 โพสต์ · ที่อยู่: The Netherlands
กลุ่มสมาชิก: สมาชิก
Show profile · Link to this post
....หมายเหตุ - ภาพแสดงครั้งสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์และเจ้าชายวิลเลม-อเล็กซานเดอร์ มกุฏราชกุมารเสด็จเยือน
ไทยอย่างเป็นทางการเมื่อ 19-23 มกราคม 2547....ภาพจากแฟ้มข่าวสำนักข่าวไทย

-
"... Que sera sera ... What ever .. will be .. will be !!! ..."
The author has attached one file to this post:
5.jpg 26 kb
You have no permission to open this file.
รูปแทนตัว
สะบันงา #11
ข้อความแทนตัว: ราศีมีน :-รักดอกไม้..สายลม..และเสียงเพลง
สมาชิก : ผ่านไปแล้ว สิงหา 2007 · 281 โพสต์ · ที่อยู่: The Netherlands
กลุ่มสมาชิก: สมาชิก
Show profile · Link to this post
....เจ้าชายวิลเลม-อเล็กซันเดอร์-เจ้าหญิง มักซิมา(อ่านตามภาษาดัทช์) เสด็จไทยฐานะผู้แทนพระองค์ องค์พระประมุขของสหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เพื่อร่วมพระราชพืธีฉลองราชสิริราชสมบัติ60 ปี ....

-
"... Que sera sera ... What ever .. will be .. will be !!! ..."
The author has attached one file to this post:
in Thailand.jpg 13.9 kb
You have no permission to open this file.
มานิด อัชวงศ์ #12
สมาชิก : ผ่านไปแล้ว กรกฎา 2007 · 2941 โพสต์
กลุ่มสมาชิก: สมาชิก
Show profile · Link to this post
หัวเรื่อง: ขอบคุณ
             เป็นข้อมูลที่มีค่ามาก เป็นอะไรที่ทำให้รู้จริง รู้ลึก / ขอบคุณมากครับ
                อีกเรื่องหนึ่งนะครับ / สมาชิก และ ผู้มาเยือนขาจร  มักจะไม่นิยมทิ้งร่องรอย ในการอ่านไว้ / มีคนเข้ามาอ่านไม่น้อยเลยนะครับ
             น้องเล้ง ในฐานะ Co-Admin (เพราะช่วงนี้  Admin ตัวจริงไปทำงานกับกองถ่ายหนัง)  จะรายงานผมทุกคืน
This post was edited on 04-12-2007, 10:39 by มานิด อัชวงศ์.
รูปแทนตัว
สะบันงา #13
ข้อความแทนตัว: ราศีมีน :-รักดอกไม้..สายลม..และเสียงเพลง
สมาชิก : ผ่านไปแล้ว สิงหา 2007 · 281 โพสต์ · ที่อยู่: The Netherlands
กลุ่มสมาชิก: สมาชิก
Show profile · Link to this post
หัวเรื่อง: ฤดู..หรือช่วงเวลาในแต่ละปี ของเนเธอร์แลนด์--Een seizoen of jaargetijdein Nederland
ฤดูของที่นี่ก็เหมือนกับทุกประเทศคือช่วงละ 3เดือน (ตามการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะจักรวาล) เรียกว่า ฤดูใบไม้ผลิ
(lente-เริ่มประมาณ 21 มีค - ประมาณ 20 มิย), ฤดูร้อน(zomer-เริ่มประมาณ 21 มิย.- ประมาณ 20 กย.), ฤดูใบไม้ร่วง(herfst-เริ่ม
ประมาณ 21 กย. - ประมาณ 20 ธค.) และ ฤดูหนาว(winter-เริ่มประมาณ 21 ธค. - ประมาณ 20 มีค.)


ช่วงนี้ใกล้จะล่วงผ่าน ฤดูหนาวแล้ว ดอกไม้สัญญลักษณ์ของฤดูใบไม้ผลิเริ่มอวดโฉม วันนี้ เลยเก็บมาฝากกันค่ะ


[Image: http://i29.tinypic.com/vyp5d2.jpg]
ดอกไม้ตูมที่เริ่มผลิตามกิ่ง จะเห็นได้ตามทั่วไป-wilgenkatjes tegen een blauwe lucht


[Image: http://i30.tinypic.com/33acsvc.jpg]


[Image: http://i31.tinypic.com/6416iv.jpg]
เริ่มฤดูใบไม้ผลิอย่างแท้จริงด้วยดอกcrocus- echt lente! ..bloeiende crocussen

[Image: http://i26.tinypic.com/do5ona.jpg]
Lente in Februari

[Image: http://i27.tinypic.com/30hlsgj.jpg]
วันที่มีแสงแดดอบอุ่น-Een zonnige dag!

[Image: http://i32.tinypic.com/10z1b0p.jpg]


[Image: http://i29.tinypic.com/2exwzv4.jpg]

-
"... Que sera sera ... What ever .. will be .. will be !!! ..."
This post was edited on 11-02-2008, 18:08 by สะบันงา.
ปิด ลดขนาด – เพิ่มขนาด + ตอบกลับโพสต์นี้:
การยืนยัน: VeriCode กรุณาใส่รหัสตามในภาพที่ปรากฏลงในช่อง เพื่อยืนยันการมีตัวตน
ใส่ Emotion: ^^ :| :-D :* :no: :cool: :cry: :heart: :idea: :info: :jap: :cxp:
อักษรพิเศษ:
ไปที่หมวด
Unclassified NewsBoard 1.6.3 © 2003-6 by Yves Goergen
ขณะนี้เวลา: 25-10-2014, 08:55:53 (UTC +07:00)